Open Thread: MNF Week 12 - San Francisco @ Washington

Enjoy the game!

Open Threads